POLITYKA PRYWATNOSCI PIMKIE.PL

Artykul 1: Dane osobowe

1.1. Tozsamosc odpowiedzialnego za przetwarzanie

Dane osobowe sa przetwarzane przez spólke SAS DIRAMODE z kapitalem 752 365,50 euro, zarejestrowana w RCS Lille-Métropole pod numerem 301 571 931, 1 rue John Hadley, 59654 Villeneuve d'Ascq, dzialajaca w swoim imieniu i na swoja rzecz a w danym przypadku w imieniu i opcjonalnie na rzecz spólki prawa polskiego PIMKIE MODE POLSKA zwana dalej «PIMKIE.

1.2. Gromadzenie i przetwarzanie Danych Osobowych

Internauta zakladajac Konto lub dokonujaca zakupu Klientka zobowiazuje sie podac PIMKIE informacje prawdziwe, szczere i bez bledów. Wszelkie przekazywanie falszywych informacji jest sprzeczne z Ogólnymi Warunkami Sprzedazy

Zebrane dane przetwarzane sa w celu:

 • Do zarzadzania zamówieniami i stosunkami komercyjnymi pomiedzy Klientkami a PIMKIE
 • Do przesylania Internaucie i Klientce spersonalizowanych lub niespersonalizowanych korzysci, ofert handlowych i informacji zwiazanych z marka PIMKIE;
 • Do zapraszania Klientki do udzialu w sondazach;
 • Do przeprowadzania analiz statystycznych i badania nawyków zakupowych.

Klientka nie bedzie mogla utworzyc Konta uzytkownika i dokonywac zakupów, jezeli odmówi udzielenia zadanych obowiazkowych informacji.

Przy skladaniu zamówienia, informacje dostarczone przez Klientke sa niezbedne do realizacji dostawy jej zamówien oraz do sporzadzania faktur. Brak tych informacji prowadzi do uniewaznienia zamówienia.

Korzysci handlowe, specjalne oferty i informacje moga byc przesylane do Klientki lub Internauty, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w zaleznosci od dostarczanych danych, przez e-mail, poczta, SMS/MMS, za posrednictwem mediów spolecznosciowych, lub przekazywane w sklepie, w zaleznosci od wyboru PIMKIE.

PIMKIE moze przetwarzac równiez dane geolokalizacyjne, aby umozliwic Klientce i/lub Internaucie lokalizacje sklepów PIMKIE znajdujacych sie w ich poblizu. Funkcja geolokalizacji moze zostac aktywowana tylko za zgoda Klientki i/lub Internauty jesli wyrazi ona/on zgode na dostarczenie swoich danych poprzez prawidlowe ustawienie swojego terminala komunikacyjnego.

Geolokalizacja uaktywni sie tylko wtedy, gdy Klientka i/lub Internauta nacisnie na przycisk «Lokalizuj mnie» znajdujacy sie w zakladce «Store Locator»

Przetwarzanie danych osobowych bylo przedmiotem deklaracji z CNIL pod numerami 1347976 i 1832134.

1.3. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe sa przeznaczone dla firmy PIMKIE i moga byc przekazywane w ramach grupy kapitalowej, do której nalezy PIMKIE, jak równiez podmiotom, z którymi PIMKIE jest zwiazane umowa lub ich podwykonawcom, a w szczególnosci spólce PIMKIE MODE POLSKA, spólki prawa polskiego, której dane moga zostac przekazane dla celów administrowania nimi lub podwykonawstwa w ramach dzialalnosci handlowej grupy PIMKIE. Dane moga równiez zostac przekazane partnerom handlowym i ewentualnym podwykonawcom spólki SAS DIRAMODE lub, w danym przypadku, spólce PIMKIE MODE POLSKA z siedziba przy UL. NARUSZEWICZA 5 LOK. 5 WARSZAWA 02-627 POLSKA, wpisanej do KRS pod numerem n° 0000255789. Klientka zgadza sie na zautomatyzowane traktowania jej danych osobowych przeprowadzane podczas tworzenia jej Konta klienta i po jego stworzeniu przez PIMKIE, i/lub innych partnerów zwiazanych umowa bezposrednio lub posrednio z PIMKIE.

PIMKIE moze byc zobowiazane do ujawnienia informacji na temat Klientki lub Internauty zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, wlasciwym organom administracyjnym lub sadowym. PIMKIE zastrzega sobie równiez prawo do przekazywania ich osobom trzecim, za uprzednia zgoda Klientki.

1.4. Bezpieczenstwo i prywatnosc.

PIMKIE doklada wszelkich staran, aby podjac wszystkie niezbedne srodki w celu zapewnienia ochrony, poufnosci i bezpieczenstwa danych osobowych przekazywanych przez kazdego Internaute i/lub Klientke,zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawnymi.

1.5. Przechowywanie.

Zebrane dane osobowe beda przechowywane przez okres pozostawania przez PIMKIE i Klientke lub Internautke w relacjach handlowych oraz co do zasady przez okres 36 miesiecy od zakonczenia tych relacji. Jednakze, dane osobowe moga byc przechowywane i archiwizowane przez dluzszy czas w ramach dopelnienia obowiazku prawnego, i to zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

1.6. Prawo dostepu, modyfikacji, sprostowania, sprzeciwu i usuwania danych osobowych.

Zgodnie z przepisami ustawy francuskiej Nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczacej informatyki, ochrony danych, plików i wolnosci i opcjonalnie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osob owych (tj. Dz.U. 2014 poz. 1182), Klientka lub Internauta ma prawo dostepu, modyfikacji, sprzeciwu, usuwania swoich danych osobowych przetwarzanych przez PIMKIE, po weryfikacji przez PIMKIE, jesli uzna to za konieczne, tozsamosci Klientki lub Internauty poprzez okazanie ich waznego dowodu tozsamosci.

Kazde cofniecie zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza, ze Klientka lub Internauta traci mozliwosc korzystania z korzysci, dla których przekazanie danych osobowych objetych zgoda bylo niezbedne.

We wszlkich sprawach zwiazanych z danymi osobowymi, w tym w celu uzyskania dostepu, modyfikacji, sprzeciwu lub usuniecia danych osobowych, Klientka lub Internaut a powinni zlozyc pisemny wniosek na nastepujacy adres :

 • PIMKIE/DIRAMODE
 • Service CNIL
 • 1 rue John Hadley
 • 59654 VILLENEUVE D'ASCQ
 • France

lub wyslac wniosek na ponizszy adres e-mail: sklepinternetowy.pl@pimkie.com

lub wypelniajac formularz «Kontakt» dostepny na Stronie internetowej w rybryce Kontakt;

Jezeli Klient lub Internauta nie chce otrzymywac korzysci, ofert handlowych oraz innych informacji zwiazanych z marka PIMKIE, wystarczy to po prostu zglosic:

 • • Logujac sie do swojego Konta w rubryce «Moje informacje», lub;
 • • Kontaktujac sie z PIMKIE przy pomocy formularza przewidzianego w tym celu na Stronie w rubryce «Kontakt», lub;
 • • Kontaktujac sie z PIMKIE listownie na nastepujacy adres:
 • DIRAMODE S.A.S
 • Service Web
 • 1, rue John Hadley
 • 59652 Villeneuve d'Ascq
 • France

Artykul 2: Polityka plików cookies

2.1. Czym sa pliki cookies?

Plik cookie to informacja zlozone na twardym dysku Klientki lub Internauty przez serwer Strony internetowej która odwiedzaja. Plik ten jest przesylany do komputera, telefonu lub innego urzadzenia Klientki lub Internauty. Zawiera on kilka danych, w tym:

 • nazwe serwera, który ja zapisal:
 • identyfikator w postaci losowo wygenerowanego unikalnego numeru do identyfikowania uzytkownika sesji (w samym pliku cookie).
 • ewentualna date wygasniecia.

Informacje te sa czasami zapisywane na komputerze Klientki lub Internauty w zwyklym pliku tekstowym, do którego serwer ma dostep w celu odczytu lub zapisu informacji.

2.2. Jakiego rodzaju plików cookies uzywamy?

Podstawowa funkcja plików cookies (ciasteczek) jest techniczne ulatwienie przegladania stron internetowych, realizowanie analiz statystycznych, przechowywanie informacji dotyczacych zawartosci koszyka i jego walidacji, jak równiez poswiadczenie logowania do konta klienta.

W tym celu Strona internetowa pimkie.pl korzysta z tak zwanych cookies «wewnetrznych» i tak zwanych cookies «osób trzecich».

 • Cookies niezbedne do nawigacji na Stronie:
  Te cookies sa absolutnie niezbedne dla prawidlowego funkcjonowania Strony pimkie.pl. Sa one niezbedne do wykonywania podstawowych uslug i funkcji, takich jak przechowywanie informacji dotyczacych zawartosci Koszyka i wybranych artykulów.
 • Cookies wydajnosciowe:

  Te pliki cookies pozwalaja w sposób anonimowy, zbierac informacje o sposobie korzystania ze Strony internetowej przez Klientke lub Internaute i sa porównywane z plikami cookies innych uzytkowników, w celu poprawy funkcjonowania i optymalizacji uslug na Stronie. Pomagaja one w rozwiazywaniu ewentualnych problemów. Te cookies przyczyniaja sie do poprawy funkcjonalnosci Strony a takze do tworzenia statystyk.

 • Cookies funkcjonalne:

  Te cookies umozliwiaja "zapamietanie" wybranych przez Klientke lub Internaute ustawien i personalizacje interfejsu uzytkownika, np. w zakresie wybranego jezyka, kraju, parametrów wyszukiwania (rodzaju Produktów, rozmiaru), dostawy, ostatnio przegladanych artykulów.

  Dzieki tym cookies, nawigacja jest spersonalizowana i bardziej adekwatna do obszaru zainteresowan Klientki lub Internauty i do ich poprzednich wyborów.

 • Cookies reklamowe:

  To pliki cookies innych firm, zbierajace informacje o wyszukiwaniach Klientki lub Internauty w Internecie i dostarczajace tresci reklamowe bardziej dostosowane do ich zainteresowan. Zapamietuja miejsca, które Klientka lub Internauta odwiedzil w Internecie, a takze ich zwyczaje zakupowe. Te cookies sa anonimowe.

 • Cookies «portale spolecznosciowe»:

  Pliki cookies «portale spolecznosciowe» moga byc aktywowane. Pozwalaja uzytkownikowi oddzialywac za posrednictwem portali spolecznosciowych (przyklad: funkcja udostepniania, 'lubie to'). Kiedy taki przycisk udostepniony jest na danej Stronie internetowej, nawiazywane jest bezposrednie polaczenie z danym portalem spolecznosciowym i nastepuje przesylanie informacji zgodnie z wymogami tej ostatniej. Nalezy wówczas zapoznac sie z polityka ochrony danych kazdej z tych stron.

2.3. Do jakich celów nie sa uzywane cookies ?

Pliki cookies nie zawieraja informacji na temat numeru karty kredytowej lub bankowej. Nie ujawnia sie stronom trzecim plików cookies bez zgody Klientki lub Internauty, jezeli ich oferty i uslugi nie dotycza marki PIMKIE.

2.4. Dla kogo przeznaczone sa informacje przechowywane w plikach cookies?

Informacje przechowywane w plikach cookies na naszych Stronach Internetowych sa przeznaczone dla PIMKIE i dla powiazanych z nia spólek, z wyjatkiem cookies stron trzecich, okreslonych powyzej jako «cookies reklamowe» i cookies «portali spolecznosciowych», przeznaczonych dla naszych partnerów.

2.5. Jaki jest okres przechowywania plików cookies?

Dane uzyskane za pomoca plików cookies przechowywane sa przez okres 6 miesiecy.

2.6. Udostepnianie korzystania z terminala innym osobom

Jezeli terminal Klientki lub Internauty jest uzywany przez wiele osób, PIMKIE nie moze zapewnic, ze uslugi i reklamy przeznaczone dla terminala Klientki albo Internauty, odpowiadaja innym uzytkownikom tego terminala.

Udostepniania terminala i konfiguracji plików cookies w ustawieniach przegladarki przez Klientke lub Internaute innym osobom, podlega decyzji i odpowiedzialnosci Klientki lub Internauty.

2.7. Jak zarzadzac plikami cookies na komputerze?

Usuniecie plików cookies moze uniemozliwic przegladanie Strony, przerwac proces zakupu, utrudnic lub uniemozliwic korzystanie z Konta i spowodowac utrate istniejacych funkcji ulatwiajacych nawigacje i zakupy. W tych i podobnych przypadkach PIMKIE nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidlowe dzialanie Strony lub degradacje jej funkcji. Usuniecie plików cookies bedzie mialo wplyw na wszystkie odwiedzane strony internetowe. Zmiana ustawienia przegladarki internetowej w zakresie plików cookies moze zostac wykonana w dowolnym momencie i z dowolnej przegladarki internetowej mozna skorzystac z instrukcji menu pomocy przegladarki. Ponizej kilka przykladów :

 • W Internet Explorer™:
 • Wybrac menu Narzedzia, a nastepnie pozycje Opcje internetowe, kliknac na karte Prywatnosc, i nastepnie wybrac zadany poziom bezpieczenstwa.
 • W Firefox™:
 • Wybrac menu Narzedzia, a nastepnie pozycje Opcje; kliknac na karte Prywatnosc i wybrac zadany poziom bezpieczenstwa.
 • W Chrome™:
 • Otworzyc menu Konfiguracja, a nastepnie Ustawienia; kliknac na Ustawienia zaawansowane, nastepnie na Ustawienia tresci, i wybrac zadany poziom bezpieczenstwa.
 • W Safari™:
 • W menu Safari > Preferencje, kliknac na ikone Bezpieczenstwo; wybrac poziom bezpieczenstwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookies".